top of page
317383_591116894239739_2072156558_n.jpg
317383_591116894239739_2072156558_n.jpg

press to zoom
378303_591116927573069_1437259411_n.jpg
378303_591116927573069_1437259411_n.jpg

press to zoom
24637_591117017573060_1227638976_n.jpg
24637_591117017573060_1227638976_n.jpg

press to zoom
317383_591116894239739_2072156558_n.jpg
317383_591116894239739_2072156558_n.jpg

press to zoom
1/6

於2013年4月21日,本院有幸邀請到英藉鋼琴家Geoffrey Pratley親臨本院,為多位演奏文憑學生作一對一演奏指導。多位正在準備演奏文憑考試均表示獲益良多。

bottom of page